η μοναδική διπλανάσταση του Χρωμοναστηριού

Η μέρα τση Λαμπρής ήτονε άλλο μ-πράμα . Οι καμπάνες των εκκλησιώ εχτυπόυσαν όλη μέρα χαρμόσυνα . Οι μπαλοτές απου παίζαν ούλη μέρα μικιοί μεγάλοι εχαιρεντίζανε την Ανάσταση του κυρίου. Οι παρέες εσμίγανε σιγά σιγά και φέρνανε μια βόλτα το χωργιό και ξανοίγανε μαθώς να βγάλουνε την γ-ξεκαψούρα της νηστείας με τα πασχαλινά φαγοπόθια .

Έτσι δα με παρέες , φαγοπόθια και ξεφαντώματα επερνούσαν οι ώρες , ως τ’ απομεσήμερο , απού ‘ρχεντον  η ώρα τση  Διπλανάστασης όπως λένε την ακολουθία τσ΄Αγάπης στα χωργιά . Η Διπλανάσταση εγίνεντονε μόνο στο Χρωμοναστήρι και οχι και στα εφτά χωργιά γύρω .

Ο παπάς ήτον αποκαωμένος …έμπαινενε στο ιερό , εφόργιε ν-τα καλύτερα ν-του άμφια κι εβγαίνενε στην Ωραία πύλη με το θυμιατό να καπνίζει στη ζερβή ν-του χέρα και με τη δεξά , να κάνει το σημείο του σταυρού και με λιγάκι σκουργιασμένη φωνή νε ψέλνει τ΄αναστάσιμα .

2016-05-01 21.38.47

Την ίδια ώρα οι γι΄άντρες του χωργιού από ακροπχιομένοι ώσαμε μεθυσμένοι , εξεμασκουλώνανε απο το τέμπλο τσ΄εικόνες και τσι βγάνανε όξω στην αυλή τσ΄εκκλησάς , τσι πιάνανε δυό δυό τη γ΄καθεμιά γιατί ήτονε και μεγάλες οι εικόνες τσ΄εκκλησάς τ΄Αη Γιώργη , κι ετοιμάζουντονε για τη μ-περιφορά στο χωργιό .

Ομπρός επήγαινεν η εικόνα τσ΄Ανάστασης του Χριστού , ύστερ΄ακολουθούσανε οι οχτώ εικόνες από το τέμπλο τ΄Αη Γιώργη , απο πίσω τα εξαφτέρυγα και τα πολύχρωμα φανάργια , που τα κρατούσανε κοπέλια ντυμένα με ολόλευκες χλαμύδες και οξαπίσω ο παπα Δημήτρης με τσοι ψαλτάδες , ύστερα οι κεφαλές του χωργιού . Ο προεστός δηλαδή , ο δάσκαλος , ο νωματάρχης κι οι χωροφυλάκοι , κι ακλουθούσαν ούλ΄οι χωργιανοί μικιοί μεγάλοι , άντρες γυναίκες , ντυμένοι στα πλιο καλά ν-τωνε .

2016-05-01 21.39.51

Στην πομπή οι νοικοκεράδες στέκουνταν στσ΄αυλόπορτες ντυμένες με τα καινούργια ρούχα , με το θυμιατό να καπνίζει στη μιά χέρα και το γκιουλουχτάνι με τ΄ανθόνερο στην άλλη , να ραντίζουνε και να θυμιατίζουνε . Οι μπαλοτολόγοι ακλουθούσανε κι αυτοί και συνοδεύγανε τη πομπή με τα πλαταντζίκια , τα βαρελότα και τσι μπαλοτές από τα κλειδιά .

Η μ-πομπή ετερμάτίζενε στο μ-περγίαυλο τσ εκκλησάς τ΄Αη Γιώργη . Εστέκουνταν ο παπάς με το Ευαγγέλιο στα χέργια στη δεξλα μ-πάντα τση πόρτας , δίπλα ν-του η εικόνα τσ Ανάστασης και σε συνέχεια σε μισό κύκλο οι αποδέλοιπες εικόνες στα χέργια τω βαστάζω .Ενας ένας οι χωργιανοί επροσκυνούσανε μια μια τσ εικόνες κι εφτάνανε ως τον παπά κι εφιλούσανε το Ευαγγέλιο και τη χέρα ν-του .

2016-05-01 21.39.44

Τούτη την ώρα εγίνουντονε διάφοροι χωρατάδες . Ετσά ανάλογα με το θάρρος απού είχανε οι βαστάζοι τση εικόνας στο μ-προσκυνητή , την ώρα που ΄σκύφτενε να προσκυνήσει , εγέρνανε απότομα την εικόνα ομπρός και του θέτανε μια κι όπου τηνε πάρει . Κάθε λκίγο και λιγάκι άκουγες ένα ντουκ , εγύριζες κι εθώργες τσοι βαστάζους να ξεραίνουνται στα γέλια και το μ-προσκυνητή να τρίβγει με τη χέρα ν-του , τη μύτη , το κούτελο , γη τά απανωκαύκι ν-του .

Ετσά τελείωνενε η διαδικασία  τση Διπλανάστασης .

 οι φωτογραφίες είναι απο το αρχειακό υλικό του Μ. Πριναράκη και η αναπαραγωγή τους επιτρέπεται μόνο με την άδεια του κατόχου τους . Ευχαριστούμε τον Κο Μ. Πριναράκη για το υλικό του , γραπτό και φωτογραφικό

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: