Κτηνοτροφία , μετρώντας πρόβατα στο Ρέθυμνο

Η αιγοπροβατοτροφία αποτέλεσε από αρχαιοτάτων χρόνων μία σημαντική δραστηριότητα του αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης και ήταν στενά συνδεδεμένη με τις παραδόσεις του. Αποτελεί την κύρια μορφή κτηνοτροφίας με περισσότερα από 1.500.000 αιγοπρόβατα. Στην Κρήτη εκτρέφεται το 16% των προβάτων και το 15,2 των αιγών της Ελλάδος. Η ικανότητα των αιγοπροβάτων να αξιοποιούν τη φτωχή φυσική βλάστηση, σε συνδυασμό με τη φυσική επιλογή, που οδήγησε στη δημιουργία λιτοδίαιτων και ανθεκτικών πληθυσμών, προσέφερε και προσφέρει εισοδηματική στήριξη σε μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Γενικά η αιγοπροβατοτροφία είναι διαδεδομένη και στις τρεις υψομετρικές ζώνες.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ζώων βρίσκεται στην ορεινή

εξέλιξη προβάτων στο Ρέθυμνο

ζώνη (70%) και ακολουθούν η ημιορεινή (20%) και η πεδινή (10%). Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω διαγράμματα τα οποία δείχνουν την εξέλιξη του αριθμού των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη ανά νομό, αριθμοί που εκτιμάται ότι υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η αύξηση των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από τον τρόπο χορήγησης των κινήτρων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής είχε θετικές επιπτώσεις για την αιγοπροβατοτροφία με όρους εισοδηματικούς, συναλλαγματικούς και δημοσιονομικούς. Αντίθετα οι επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αιγοπροβατοτροφία, και που αποτελούν την τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης της, ήταν αρνητικές. Ο έντονος υπερπροστατευτισμός που ασκήθηκε, οι επιχορηγήσεις άμεσου ή έμμεσου χαρακτήρα, ενώ ενίσχυσαν καθοριστικά το αγροτικό εισόδημα, δεν συνέβαλαν ουσιαστικά στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές.

εξέλιξη αιγών στο Ρέθυμνοαιγο

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  • Η έλλειψη προγραμματισμού και γενικότερου σχεδιασμού για ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας της Κρήτης. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνεργασία των τομέων της οικονομίας τηςΚρήτης την στιγμή που θα μπορούσαν να είναι συμπληρωματικοί.
  • Ο εσωτερικό ανταγωνισμό που υφίσταται η κτηνοτροφία από τον τουρισμό και την ανέγερση εξοχικών κατοικιών.
  • Η μη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας.
  • Η έλλειψη φορέων μεταποίησης και σύγχρονης εμπορίας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων.
  • Ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίστανται τα ντόπια ζωοκομικά προϊόντα από τα εισαγόμενα.
  • Η απουσία ουσιαστική τεχνικής στήριξης των κτηνοτρόφων με αποτέλεσμα, την αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων εκτροφής, τη μη εφαρμογή  προληπτικών ορθολογικών συστημάτων διαχείρισης των εκτροφών και τελικά το μεγάλο κόστος παραγωγής.
  • Ο τρόπος χορήγησης των επιδοτήσεων που οδήγησε σε ανεξέλεγκτη επέκταση της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.
  • Το πρόβλημα της υπερβόσκησης που αντιμετωπίζουν σήμερα ορισμένοι, κυρίως ορεινοί βοσκότοποι της Κρήτης. Πρόβλημα που δημιουργήθηκε και δημιουργείται από λάθη στη διαχείριση των ζώων και του περιβάλλοντος που ζουν, σε συνδυασμό με τη βοσκοφόρτωση.
  • Η ζωοκλοπή η οποία σε πολλές περιπτώσεις καταστρέφει κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αποτελεί σε πολλές περιοχές καθοριστικό ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας, πέρα από το ότι προσβάλει κατάφορα την κοινωνία της Κρήτης, και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Ο  Εμμανουήλ Πατεράκης | Βιοκτηνοτρόφος, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) – Ρέθυμνο λέει 

Το ακούγαμε αλλά δεν το πιστεύαμε: «τα λίγα ζώα βόσκονται καλύτερα». Και όμως οι παππούδες μας αποδείχθηκαν σοφότεροι των σοφών. Χωρίς σχόλια στη συμβουλή των γερόντων μας, ήθελα να συμφωνήσω και να διατρανώσω προς κάθε κατεύθυνση, ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την σωτηρία της Κρητικής Αιγοπροβατοτροφίας είναι η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, σή-
μερα παρά ποτέ. Η άναρχη και ανεξέλεγκτη εξέλιξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Κρήτη, τα τελευταία 10 χρόνια, είχε σαν αποτέλεσμα, την δημιουργία πολλών σχεδίων βελτίωσης πολύ υψηλού κόστους, ζημιογόνα για τις συνθήκες της Κρήτης (βαριές κατασκευές). Ένας από τους βασικούς όρους στη μελέτη έγκρισης βιωσιμότητας ήταν και ο μεγάλος αριθμός εκτρεφόμενων ζώων, για να δικαιο- λογήσει το μέγεθος της μεγάλης σταβλικής εγκατάστασης. Η εισαγωγή των πρώτων υλών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνδυασμό με την ένταξη εκατομμυρίων στρεμμάτων για την παραγωγή βιοντίζελ, έφερε τα πάνω κάτω στις τιμές, ειδικά του καλαμποκιού, με συνέπεια από το 2007 έως σήμερα να βιώνουμε παρατεταμένη κρίση, που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Κρητικής αιγοπροβατοτροφίας. Το ξηροθερμικό κλίμα και οι έντονες μεταβολές του, αποτελούν τις περισσότερες φορές ένα απρόβλεπτο αρνητικό παράγοντα. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η ζωοκλοπή που έχει πάρει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος στα πρότυπα της Ιταλικής μαφίας. Η αύξηση του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την αύξηση του Φ.Π.Α., είχε ως αποτέλεσμα, τον διπλασιασμό του κόστους μεταφοράς των χονδροειδών ζωοτροφών, από την υπόλοιπη Ελλάδα (μέσω των πλοίων). Η ηλεκτρονική σήμανση που κάποιοι επιχειρούν να μας επιβάλλουν, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για το μοντέλο της ελεύθερης εκτατικής κτηνοτροφίας της Κρήτης. Αν κάποιος συνοψίσει τα παραπάνω θα δει ότι, για να συνεχίσει να υπάρχει κτηνοτροφία στην Κρήτη, με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία, η λεγόμενη ΟΡΕΙΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, που θα έχει ειδικές ενισχύσεις στήριξης λόγω των αντίξοων συνθηκών και την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που λίγοι θα μπορούν να γευτούν (λόγω κόστους). Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στην Γαλλία.
• Δημιουργία μικρών κτηνοτροφικών συνεταιρισμών (ομάδες παραγωγών) άμεσα, που θα μπορούν να διαχειριστούν το κρέας με την σπάνια γεύση του.
• Τη μαζική μεταφορά πρώτων υλών με μότορ σιπ (φορτηγό πλοίο) ρίχνοντας σημαντικά το μεταφορικό κόστος και το κόστος εκτροφής παράλληλα.
• Μείωση του ζωικού κεφαλαίου και δημιουργία κέντρου γενετικής βελτίωσης, με λιγότερα ζώα και περισσότερες αποδόσεις.
• Αξιοποίηση των σπάνιων τυριών και ανάδειξή τους, και
• Σωστή σύνδεση του εναλλακτικού τουρισμού. Αν τα πιστέψουμε και αγωνιστούμε, σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι ορατά. Αρκεί να το τολμήσουμε.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: