Στην καλύβα του μπαρμπά Θωμά…

Τα σενάρια διχοτόμησης της Κύπρου ή ακόμη και ανταλλαγής πληθυσμών με αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων και παραχώρηση για την εγκατάσταση τους είτε στη Θράκη, είτε σε μεγάλα νησιά του Αιγαίου, περιλαμβάνονταν σε μακροσκελή απόρρητη ανάλυση της CIA.

Tο έγγραφο, με ημερομηνία Ιούνιος 1964 αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα και έχει όχι μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνονται χρήσιμα στοιχεία τόσο για την Κύπρο, όσο και για τα ελληνικά νησιά και την Θράκη, ενώ βεβαίως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η ομοιότητα ορισμένων σχεδίων διχοτόμησης με την γραμμή του Αττίλα δέκα χρόνια αργότερα…

Σοκαριστικός όμως είναι και ο κυνισμός με τον οποίο υιοθετούνται λογικές μαζικής μετακίνησης πληθυσμών και αλλαγής ουσιαστικά συνόρων, εις βάρος μόνον της Ελλάδας, καθώς φυσικά η Τουρκία δεν είχε τίποτε να χάσει παρά μόνο να κερδίσει, καθώς οι υπό μετακίνηση Τουρκοκύπριοι θα αποτελούσαν πρακτικά το μέσο για την επέκταση της τουρκικής επιρροής και σε άλλα εδάφη, που μόλις πριν μερικές δεκαετίες είχαν απελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό.


Διαχωρισμός των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πληθυσμών

Ιούνιος 1964
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Office of Research and Reports

Πρόλογος

Ο στόχος αυτής της σύντομης ανάλυσης είναι για να περιγράψει γνωστές και πιθανές μορφές διαχωρισμού των ελληνικών και TVN τουρκικών πληθυσμών στην Κυπρο. Η Έκθεση δεν εκτιμά την ομοιομορφία του χωρισμού από μόνη της ούτε δείχνει ότι ο διαχωρισμός του κυπριακού πληθυσμού που θα προκύψει θα μπορούσε ή θα μπορούσε να βασιστεί μόνο σε γεωγραφικά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

Η Έκθεση περιγράφει σύντομα επτά εναλλακτικές προτάσεις που έχουν η θα πρέπει να συζητηθούν για τον διαχωρισμό ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών στην Κύπρο. Τρεις από τις προτάσεις θα απαιτούσαν την μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο. Οι υπόλοιπες αφορούν μια ανακατανομή των πληθυσμών εντός της Κύπρου.

Από τις προτάσεις που απαιτούν μετακίνηση των Τ/Κ από την Κύπρο, η πρώτη απαιτεί την επανεγκατάσταση των Τ/Κ στην Τουρκία με αντάλλαγμα καταβολής κονδυλίων στην Τουρκία. Επειδή η δυνατότητα αφομοίωσης περισσότερων πληθυσμών είναι περιορισμένη η Τουρκία πιθανόν θα βρει αυτή την προσθήκη των Τ/Κ σαν ένα βαρύ φορτίο. Οι άλλες δυο προτάσεις αφορούν την ανταλλαγή των Τουρκοκυπρίων με τους Έλληνες από την Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου αντιστοίχως.

Και οι δυο θα απαιτήσουν μαζικές μεταφορές ανθρώπων και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα επανεγκατάστασης και θα αναστατώσουν τις ζωές ανθρώπων σε αυτά τα ελληνικά εδάφη που μέχρι τώρα ήταν αθώοι θεατές.

Οι τέσσερις προτάσεις που αφορούν την ανακατανομή των πληθυσμών εντός της Κύπρου, έχει επίσης αδύναμα σημεία.. Το ένα σχέδιο που θέτει το βόρειο τμήμα της Κύπρου σαν Τουρκοκυπριακή περιοχή, είναι πλησιέστερα στην κατάσταση την οποία οι τούρκοι θα επιθυμούσαν αλλά έχει σοβαρά οικονομικά μειονεκτήματα. Μια άλλη πρόταση με ρύθμιση καντονιών δείχνει να είναι διοικητικά μη πρακτική. Οι άλλες δυο εναλλακτικές για διαχωρισμό είναι περισσότερο ρεαλιστικές σε γεωγραφικό και οικονομικό πλαίσιο

Πρόσθετες προτάσεις θα είναι κατανοητές. Για παράδειγμα θα ήταν δυνατόν να μεταφερθούν οι Τ/Κ οπουδήποτε αλλού εκτός της Ανατολικής Μεσογείου, σαν την Αυστραλία η τον Καναδά.

Μια τέτοια προσέγγιση όμως θα μπολιάσει νέους και ευρύτερα περίπλοκους παράγοντες στην κατάσταση αυτή. Ένας συνδυασμός από στοιχεία από τις προτάσεις μπορούν να πράξουν ένα πιο πρακτικό σχέδιο. Για παράδειγμα, εάν τα μέρη συμφωνούν σε ένα σχέδιο που θα συνθέτει την μετεγκατάσταση κάποιων Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία με την μετακίνηση των εναπομεινάντων Τουρκοκυπρίων εντός της Κύπρου, με εγγυήσεις για τα δικαιώματα τους, πιθανόν είναι εφικτό.

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Τ/Κ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Περιγραφή
Οι Τ/Κ θα μεταφερθούν μαζικά από την Κύπρο στην Τουρκία όπου θα επανεγκατασταθούν. Η Τουρκία θα πρέπει να αποζημιωθεί με καταβολές σε μετρητά. Η Κύπρος θα γίνει εθνικά Ελληνική και θα μπορεί είτε να μείνει ανεξάρτητη είτε να ενωθεί με την Ελλάδα.

Στοιχεία Background
Πληθυσμός που θα μετακινηθεί στην Τουρκία:

41.970 αστικός πληθυσμός Τ/Κ

62.350 αγροτικός πληθυσμός Τ/Κ

104.320 σύνολο.

Εκστάσεις
217,495 εκτάρια (879 τετρ. Χλμ.) στην Κύπρο και σχεδόν η ίδια περιοχή στην Τουρκία, υπολογίζοντας ότι η περιοχή που θα χρειασθεί για την επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων θα είναι ίδια με την περιοχή που τώρα βρίσκονται στην Κυπρο.

Εκτίμηση:
Ισχυρά: 1. Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κύπρο θα εξαλειφθεί

Η μετεγκατάσταση πληθυσμού, θα περιορισθεί αφού θα αφορά μόνο μια μειονοτική ομάδα

Ασθενή: 1. Η απορρόφηση των Τ/Κ στην Τουρκία θα προκαλέσει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η τελευταία τέτοια μετακίνηση πληθυσμού προς την Τουρκία έγινε με την μετακίνηση 150.000 τούρκων από την Βουλγαρία το 1951-1953. Στα πρόσφατα έτη ο τουρκικός πληθυσμός αναπτύχθηκε με υψηλό ποσοστό σχεδόν 3% ανά έτος, η πίεση στον αγροτική γη αυξήθηκε …

….ο βιομηχανικός τομέας έχει περιορισμένη δυνατότητα να απορροφήσει τους αστούς Τουρκοκυπρίους. Η ανεργία και η υποαπασχόληση είναι εκτεταμένες …

Ακόμη κι αν η Τουρκία συμφωνήσει με την πρόταση αυτή, θεωρείται δεδομένο ότι η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο στην Τουρκία θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του επιπέδου ζωής τους.
Το Σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες στην Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία.

ΣΧΟΛΙΑ

Το ποσό της «μετρητοίς» καταβολής στην Τουρκία και το ερώτημα του ποιος θα συμβάλει σε αυτή την πληρωμή είναι ξεχωριστά προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε σε αυτή την φάση.

Η τροποποίηση της πρότασης αυτής που θα προβλέπει και δημοψήφισμα πιθανόν να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Εάν αντί μαζικής μετακίνησης, προσφερθεί στους Τουρκοκυπρίους η επιλογή της μεταφοράς και επανεγκατάστασης στην Τουρκία η παραμονής σαν μειονοτικής ομάδας σε μια κατάσταση που τον πρώτο λόγο θα έχει η πλειονότητα, πιθανόν θα οδηγήσει σε παραμονή στην Κύπρο. (Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι λιγότεροι από 20000 προσφυγές έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις 30 Απριλίου 1964). Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων για τους οποίους θα χρειασθεί επανεγκατάσταση θα είναι μικρότερος και θα είναι έτσι ευκολότερο να εγκατασταθούν στην Τουρκία και επομένως το ποσό που θα καταβληθεί στην Τουρκία θα είναι μικρότερο.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Περιγραφή
Τα νυν σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας θα πρέπει να μετακινηθούν δυτικά για να περιλάβουν την ελληνική περιοχή της Θράκης εντός της Τουρκίας. Η Κύπρος θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Οι Έλληνες στην Θράκη θα μπορούσαν να μετακινηθούν στην Κύπρο και οι Τουρκοκύπριοι θα μετακινούνταν στην Θράκη.

Πληθυσμιακά Στοιχεία

Πληθυσμός της Κύπρου το 1960:
442.138 Ε/κ
104.320 Τ/Κ
546.458 Ε/Κ και Τ/Κ
27.108 άλλοι
573.566 σύνολο

Σύνθεση Πληθυσμού στην Θράκη:*
Σε θρησκευτική βάση 1961
247.016 Έλληνες (ορθόδοξοι)
108.763 Τούρκοι(Μουσουλμάνοι, Πομάκοι και Τουρκόγυφτοι)
929 άλλοι
356.708 σύνολο

Πληθυσμοί που θα μετακινηθούν:
104.320 Τ/Κ που θα μετακινηθούν έξω από την Κύπρο
247.016 Έλληνες που θα μετακινηθούν έξω από την Θράκη
351.336 σύνολο

Πληθυσμιακές αλλαγές
442.138 Ε/Κ στην Κύπρο το 1960
247.016 Έλληνες που θα μετακινηθούν από Θράκη
689.154 Μελλοντικός πληθυσμός της Κύπρου

Με πληθυσμό της Κύπρου το 1960, να είναι 573,566 θα υπάρξει αύξηση 115.588 ανθρώπων.

108.763 Τούρκοι στην Θράκη το 1961
104.320 Τουρκοκύπριοι που θα μετακινηθούν από την Κύπρο
213.083 Μελλοντικός τουρκικός πληθυσμός στην Θράκη
356.708 Συνολικός πληθυσμός της Θράκης το 1961

Μείωση πληθυσμού:143.625.

Επηρεαζόμενες περιοχές:

879 τ.χλμ κατέχονται από Τ/Κ στην Κύπρο. Δεν είναι γνωστό το ποσοστό κατοχής γης στην Θράκη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, η Συνολική έκταση στην Θράκη είναι 8,534 τ χλμ.

ASSESSMENT

ΙΣΧΥΡΑ: Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κύπρο θα περιορίζονταν.

ΑΣΘΕΝΗ: 1. Θα εμπλέκονταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

Η Ελλάδα θα έπρεπε να παραχωρήσει ελληνική επικράτεια στην Τουρκία
κάποιοι Έλληνες της Θράκης θα έπρεπε να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές εκτός Κύπρου καθώς η Κύπρος δεν θα μπορούσε να διαχειρισθεί τόσο μεγάλη αύξηση του πληθυσμού.
Η μετεγκατάσταση στην Θράκη θα σήμαινε πιθανόν πτώση του επιπέδου ζωής για τους Τουρκοκυπρίους.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Θρακικό τμήμα του Έβρου μια περιοχή 4,193 τ.χλμ που γειτνιάζει με την Τουρκία, μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή ανταλλαγή για τουρκοκυπριακή γη. Το 1961 ο Έβρος είχε πληθυσμό 157.901 από τους οποίους μόλις οι 6,414(4%) είναι Τούρκοι, Πομάκοι και τουρκόγυφτοι. Τα άλλα δυο τμήματα της Θράκης (Ροδόπη και Ξάνθη) έχουν περισσότερους Τούρκους αλλά δεν είναι γειτνιάζοντα με την Τουρκία. Η Θράκη δε έχει τέτοια αναλογία πληθυσμού Ελλήνων /Τούρκων, όπως αυτόν που έχει η Κύπρος.

Η πληθυσμιακή σύνθεση ανά τμήμα της Ελληνικής Θράκης είναι το ακόλουθο:

Σύνολο Τούρκοι (μουσουλμάνοι και ομόθρησκοι)  και Ποσοστό
Ξάνθη 89.613, 42.936 και 47,8%
Ροδόπη 109.194, 59.413 και 54,0%
Έβρος 157.901, 6.414 και  4,0%
ΘΡΑΚΗ 356.708, 108.7633 και  30,4%

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιγραφή:
Οι Τουρκοκύπριοι θα ανταλλαγούν με τους Έλληνες του Αιγαίου. Πιθανόν τα νησιά του Αιγαίου θα προσαρτηθούν στην Τουρκία και η Κύπρος στην Ελλάδα

Στοιχεία:

Πληθυσμιακή σύνθεση στην Κύπρο το 1960:
442.138 Ε/Κ
104.320 Τ/Κ
Σύνολο 546.458
27.108 άλλοι
573.566 Σύνολο

Πληθυσμιακή Σύνθεση στα νησιά του Αιγαίου
477.476 συνολικός πληθυσμός του 1961

Με βάση την αστικοποίηση
92.863 αστικός πληθυσμός
157.154 ημιαστικός
278.749 αγροτικός

Με βάση την θρησκεία
511.568 Έλληνες (ορθόδοξοι)
5.063 Τούρκοι (μουσουλμάνοι)
12.135 Άλλοι

Στην βάση της γλώσσας
522.015 Έλληνες (μητρική γλώσσα, Ελληνική)
5.156 Τούρκοι (μητρική γλώσσα Τουρκική)
1.595 Άλλοι

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
460.278 Πιθανός αριθμός Ελλήνων που θα μετακινηθούν από τα Νησιά του Αιγαίου στην Κύπρο
104.320 Τ/Κ που θα μετακινηθούν από Κύπρο σε νησιά του Αιγαίου
564.598 σύνολο

Ισχυρά: Το μειονοτικό πρόβλημα της Κύπρου θα περιορισθεί

Ασθενή:
1. Θα εμπλακεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων

  1. Επειδή η Κύπρος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθυσμού κάποιοι Έλληνες θα πρέπει να μετακινηθούν αλλού.

Η Ελλάδα θα πρέπει να παραχωρήσεις εθνική κυριαρχία στην Τουρκία
Το επίπεδο ζωής των Τουρκοκυπρίων πιθανότατα θα περιορισθεί. Κυρίως λόγω των πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων 51,290 άτομα μετακινήθηκαν από τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ της απογραφής του 1951 και της απογραφής του 1961

ΣΧΟΛΙΑ

Το διαμέρισμα της Λέσβου βρίσκεται ακριβώς απέναντι των τουρκικών ακτών…

Τα Δωδεκάνησα στο νοτιότερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου έχουν αναφερθεί μερικές φορές ως πιθανές περιοχές μετεγκατάστασης Τουρκοκυπρίων. Ο Πληθυσμός στα Δωδεκάνησα το 1951 περιλάμβανε 105.687 Έλληνες και 15.792 τούρκους. Ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός της Κύπρου που θα μπορούσε να μεταφερθεί στα Δωδεκάνησα περιλαμβάνει 63.350 αγρότες και 41.970 από αστικές περιοχές. Η ανταλλαγή θα είναι πιο περίπλοκη λόγω των ιδιοκτησιών γης στα Δωδεκάνησα που είναι ακόμη μικρότερες από εκείνες στην Κύπρο καθώς και λόγω της πιο ανεπτυγμένης οικονομικής κατάστασης της Κύπρου.

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Α

Περιγραφή
Αυτό το πλάνο ήταν η αρχική τουρκική πρόταση που έγινε στους Βρετανούς στο Λονδίνο στο τέλος Ιανουαρίου 1964. Στην βάση της υπάρχουσας διασποράς πληθυσμού, οριοθετεί χωριστές και μη συνδεδεμένες περιοχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως Τουρκικά Καντόνια.

Στοιχεία (background data)

Σύνθεση Πληθυσμού

Πολύ δύσκολο να υπολογισθεί. Ο συνολικός αριθμός των προσώπων μπορεί να είναι λιγότερο από 80.000 εάν δεν μεταφερθούν αστικοί πληθυσμοί, ενώ θα φθάσουν 198000 εάν συμπεριληφθούν και αυτοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισχυρά: Εάν δεν μετακινηθεί αστικός πληθυσμός λιγότεροι άνθρωποι θα εκτοπισθούν σε σχέση με άλλες προτάσεις.
Ασθενή: 1. Το πλάνο είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί πολιτικά. Οι ΤΚ το έχουν ίσως συνειδητοποιήσει για αυτό απέσυραν την πρόταση την επόμενη ημέρα που την κατέθεσαν.

Διάσπαρτοι θύλακες αποκλειστικά τουρκοκυπριακού πληθυσμού εν μέσω ελληνοκυπριακού πληθυσμού, πιθανόν θα πυροδοτήσουν τις υπάρχουσες δυσκολίες. Πρόσθετες δυσκολίες θα ανακύψουν όπως το πρόβλημα των ΤΚ που θα ταξιδεύουν μεταξύ των τουρκικών θυλάκων, μέσω ελληνικών περιοχών.

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Β

Περιγραφή:

(λογοκριμένο κείμενο) Αυτό αντικαθιστά την πρόταση καντονιών (Εναλλακτική Α). Υπό την Εναλλακτική Β οι ΤΚ θα έχουν το βόρειο τμήμα του νησιού όπως περιγράφεται από την γραμμή μεταξύ των Δυτικών και Ανατολικών ακτών δια μέσου της Λευκωσίας

BACKGROUND DATA

Σύνθεση πληθυσμοί
91.012 Ελληνοκύπριοι
40.973 Τουρκοκύπριοι
131.985 Σύνολο

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
91.012 ΕΚ θα μετακινηθούν έξω από την περιοχή
63.247 ΤΚ που από εκτός περιοχής θα μετακινηθούν σε αυτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισχυρά: Η Τουρκική περιοχή θα είναι πλησιέστερα στην Τουρκική Ηπειρωτική χώρα

Ασθενή: 1. Το εναλλακτικό Β οδηγεί σε ανεπαρκείς ρυθμίσεις για 41.000 ΤΚ αστικό πληθυσμό.

Η λύση δεν είναι δίκαιη: Οι ΤΚ αυξάνουν τις ιδιοκτησίες από 652.000 σε 936.000 σκάλες και πιθανόν να πάρουν περισσότερη αρδευόμενη γη από αυτή που τώρα κατέχουν.
Η ΤΚ περιοχή δεν έχει σχεδόν καθόλου ανεπτυγμένες πηγές ορυκτού πλούτου.

  1. Τα σύνορα έχουν σχεδιασθεί χωρίς υπολογισμό των φυσικών αποτυπώσεων του εδάφους.

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ C

Περιγραφή
Ένας υποθετικός διαχωρισμός των δυο πληθυσμών σε δυο περιοχές βασίζεται στα συστήματα αποχέτευσης. Δίνεται σημασία στην διανομή του πληθυσμοί (βάση της απογραφής του 1961), τα ορυκτά και τις υδάτινες πηγές.

Background Data

Σύνθεση πληθυσμού
73.521 ΕΚ
23.221 ΤΚ
96.742 σύνολο

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
73.521 Ελληνοκύπριοι που θα μετακινήσουν προς τα έξω
81.099 ΤΚ από την έξω περιοχή θα μετακινηθούν εντός
154.620 Σύνολο

Περιοχές ιδιωτικών ιδιοκτησιών που εμπλέκονται
570.967 σκάλες Ελληνοκυπρίων
184.793 σκάλες Τουρκοκυπρίων
755.760 Συνολικά σκάλες (251.920 εκτάρια, 393,6 τ.μίλια)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχυρά: Τα σύνορα βασίζονται στον διαχωρισμό των αποχετεύσεων και περιγράφουν μονάδες που μπορούν άμεσα να διοικηθούν. Αυτά τα σύνορα προσφέρονται για σχετικά εύκολο έλεγχο των υδάτινων πηγών (για οικιακή χρήση και βιομηχανική χρήση και άρδευση). Τοποθετημένα στις διαιρέσεις τα σύνορα γενικά περνούν μέσα από αραιά εποικισμένες περιοχές, μειώνοντας τις ευκαιρίες για συγκρούσεις .Τα σύνορα επίσης σχεδιάστηκαν για να υπάρχει δίκαιη κατανομή του ορυκτού πλούτου του νησιου.

Ο αριθμός των Κυπρίων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν όσοι και με το Σχέδιο Β…

  1. Η περιοχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι πλησιέστερη σε αυτή που τώρα κατέχεται από Τουρκοκυπρίους από ότι εκείνη με το Σχέδιο Β.

Ασθενή:
Ένας μεγάλος αριθμός ΤΚ αστών πρέπει να τακτοποιηθεί σε αγροτικές περιοχές .
Υπάρχουν λίγες μεγάλες περιοχές αρκετές για γεωργία.
Οι αρδευόμενες περιοχές που θα είναι διαθέσιμες στους ΤΚ είναι πιθανόν λιγότερες από αυτές που τώρα κατέχουν.
Η Τουρκική περιοχή στερείται ενός κατάλληλου λιμανιού.

ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ D

Περιγραφή
Όπως το Σχέδιο D, αυτό το Σχέδιο διαχωρίζει τους δυο πληθυσμούς σε περιοχές που βασίζονται στο δίκτυο αποχέτευσης. Αλλά σε αντίθεση με το Σχέδιο C ,το Σχέδιο D έχει δυο χωριστές περιοχές για τους ΤΚ. Η Ανατολική περιοχή ,κοντά στην Λάρνακα, είναι γειτονική προς τις βρετανικές βάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης.

BACKGROUND DATA

Σύνθεση Πληθυσμού
70.486 ΕΚ
20.558 ΤΚ
91.044 σύνολο

Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
70.486 ΕΚ που θα μετακινηθούν προς τα έξω
83.762 ΤΚ που από περιοχές εκτός ,θα μετακινηθούν εντός
154.248 σύνολο

Ιδιοκτησίες που θα επηρεασθούν:
582.550.36 σκάλες Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας
182.615.66 σκάλες Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας
765.166.02 σύνολο (255.059 εκτάρια, 398.529 τετρ. μίλια)

Στοιχεία

Ισχυρά:
Όπως και το Σχέδιο C τα σύνορα βασίζονται στον διαχωρισμό του αποχετευτικού δικτύου και καθορίζει μονάδες που μπορούν άμεσα να διοικηθούν .
Η έκταση των ιδιωτικών περιουσιών θα είναι πιο κοντά στην έκταση που τώρα κατέχεται από τους Τουρκοκυπρίους από την περιοχή που εμπλέκεται στο Σχέδιο Β.
Η μία από τις δύο τουρκικές περιοχές γειτνιάζει στην περιοχή της βρετανικής βάσης όπου οι πληρωμένες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες.
Η Λάρνακα μια πόλη της περιφέρειας θα προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες για μερικούς αστούς Τουρκοκυπρίους
Η Λάρνακα επίσης θα προσφέρει κάποιες λιμενικές διευκολύνσεις για τους Τουρκοκυπρίους.
Ο αριθμός των προσώπων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν ο ίδιος με το Σχέδιο B και C.

Ασθενή: Η επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων σε δυο περιοχές που δεν συνδέονται μεταξύ τους θα απαιτήσει μια συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα μεταφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των δυο περιοχών.

ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: CIA-KYPROS-THRAKH-ANTALLAGH-MEIONOTHTON-THRAKIS-KYPROY-NHSION

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: